BERKEY® - Bevatten Black Berkey® -waterfilters geld?

Absoluut ! Geld, een krachtig antimicrobieel middel, speelt een essentiële rol in elk Black Berkey®-element door de zelf-sterilisatie te waarborgen. Dit gebruik van geld werd zorgvuldig gecontroleerd door in -diepte -analyses uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium. De resultaten kunnen niet geruststellender zijn: het gebruikte geld blijft stevig geïntegreerd, zonder de minste oplossing in gezuiverd water.

De conclusies van de analyse zijn categorisch: "Alle controlemonsters, of het nu gaat om reservemonsters, positieve en negatieve analytische controles, evenals negatieve controle vóór de introductie van elementen, hebben conforme en acceptabele resultaten aangetoond." Zelfs de effluentmonsters verrijkt in MS2 en R. Terrigena, onder voorbehoud van een beoordeling van twee fasen, hebben opmerkelijk vergelijkbare resultaten opgeleverd. Deze consistentie suggereert krachtig dat er geen actief antimicrobieel middel wordt vrijgegeven in behandeld water.

Kortom, geld blijkt een natuurlijke beschermer te zijn binnen de Black Berkey® -elementen, waardoor vlekkeloze zelftaught en zuivering van water dat voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen garandeert.