Algemene voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Monderma cosmetics. Overal op de site gebruiken we de termen "wij", "ons" en "onze" met betrekking tot Monderma Cosmetics. Deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten waartoe zij toegang biedt, wordt aangeboden door Monderma cosmetics aan de gebruiker die u bent, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, voorwaarden, beleid en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons bedrijf te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Algemene Voorwaarden", "Gebruiksvoorwaarden"), met inbegrip van de Voorwaarden, Voorwaarden en beleid die hierin worden vermeld en / of toegankelijk zijn via een hyperlink. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, personen die bezoekers, leveranciers, klanten, handelaren en/of contentproviders. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt en gebruikt. Door de toegang tot of het gebruik van een deel van de Site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, kunt u mogelijk geen toegang krijgen tot de Website of haar gebruiken dienst. Indien deze gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is hun aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot hen.

Elk van de nieuwe tools of functies die worden toegevoegd aan deze winkel is ook onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om een deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina te controleren voor van tijd tot tijd om te zien of er wijzigingen in zijn aangebracht. Door de website te blijven bezoeken of gebruiken nadat de wijzigingen zijn geplaatst, gaat u akkoord met de wijzigingen. Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Dit bedrijf biedt ons het online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

DEEL 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL

Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u de meerderjarigheid in uw regio, provincie of staat hebt bereikt of overschreden en dat u ons toestemming hebt gegeven om een van u afhankelijke minderjarige toe te staan deze site te gebruiken.

U mag onze producten op geen enkele manier gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, of wetten van uw rechtsgebied schenden bij het gebruik van de Dienst (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).

U mag geen computerwormen, virussen of code van destructieve aard verzenden.

Een inbreuk of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

ARTIKEL 2-ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en om welke reden dan ook te weigeren iemand te dienen.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) zonder versleuteling kan worden overgedragen en dat dit (a) overdrachten over meerdere netwerken omvat; en (b) wijzigingen die worden aangebracht om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten. Uw creditcardgegevens worden altijd versleuteld wanneer deze via de netwerken worden overgedragen.

U gaat ermee akkoord geen deel van de dienst, enig gebruik van de Dienst of enige toegang tot de Dienst, of enig contact op de website via welke de Dienst wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De rubrieken die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor informatieve doeleinden en zullen deze Voorwaarden op geen enkele manier beperken of beïnvloeden.

AFDELING 3-NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden als de informatie op deze site onjuist, onvolledig of verouderd is. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd of gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder het raadplegen van meer belangrijke, nauwkeuriger, vollediger of meer up-to-date bronnen van informatie. Als u op de inhoud van deze site vertrouwt, doet u dit op eigen risico.

Deze site kan enkele historische gegevens bevatten. Historische gegevens zijn per definitie niet actueel en worden alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op deze website bij te werken, wat deze ook moge zijn. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.

AFDELING 4-WIJZIGINGEN IN DE DIENST EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of een deel daarvan) op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging in de prijs, of voor enige wijziging, opschorting of onderbreking van de dienst.

Afdeling 5-producten of diensten (indien van toepassing)

Het is mogelijk dat bepaalde producten of Diensten alleen online beschikbaar zijn via de website. Het kan zijn dat de hoeveelheden van deze producten of diensten beperkt zijn en dat hun retour of omruiling strikt onderworpen is aan ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van de producten die op de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk te presenteren. Wij kunnen echter de nauwkeurigheid van het kleurendisplay op uw computerscherm niet garanderen. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of rechtsgebied. Wij staan ons toe dit recht van geval tot geval uit te oefenen. Wij reserveren het recht om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en prijzen zijn onderhevig aan verandering op elk gewenst moment, zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om de verkoop van een product te allen tijde te staken. Elk aanbod van een product of dienst op deze site is ongeldig wanneer dit wettelijk verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of andere materialen die u koopt of die u verkrijgt aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten die de Dienst kan bevatten zullen worden gecorrigeerd.

AFDELING 6-JUISTHEID VAN FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen geplaatst door of op hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde facturatie-en/of verzendadres. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen om u te informeren door door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres of telefoonnummer dat bij de bestelling is opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen waarvan wij denken dat ze door dealers, wederverkopers of distributeurs zijn geplaatst, te beperken of te verbieden. U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop-en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U gaat akkoord met een snelle update uw account en alle andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en hun vervaldatum, zodat we uw transacties kunnen afronden en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg voor meer informatie ons retourbeleid.

DEEL 7-OPTIONELE GEREEDSCHAPPEN

We kunnen u toegang bieden tot tools van derden die we niet controleren, controleren of beheren.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij u toegang bieden tot deze tools "zoals deze is" en "onder voorbehoud van beschikbaarheid", zonder garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige toestemming. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor iets dat kan voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van de optionele tools die worden aangeboden via de Site is geheel naar uw goeddunken en op eigen risico. Daarnaast is het aan u om te weten te komen onder welke voorwaarden deze tools worden geleverd door de relevante externe provider(s) en deze voorwaarden te accepteren.

Het kan ook zo zijn dat we in de toekomst nieuwe diensten en/of nieuwe functies via de website voorstellen (inclusief de lancering van nieuwe tools en middelen). Deze nieuwe diensten en/of functies zijn ook onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 8-LINKS VAN DERDEN

Bepaalde content, producten en diensten die toegankelijk zijn via onze Service kunnen elementen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u omleiden naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verplicht om hun inhoud of nauwkeurigheid te beoordelen of te evalueren, noch garanderen wij of nemen wij enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of websites, of andere inhoud, producten of diensten van derden bronnen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transactie in verband met deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van deze derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden dienen aan deze derden te worden gericht.

ARTIKEL 9-OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE OPMERKINGEN

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld als onderdeel van uw deelname aan wedstrijden), of als u zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere elementen stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "opmerkingen"), verleent u ons het recht om op elk moment en zonder beperking te wijzigen, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en gebruiken in welke media het is alle opmerkingen die u ons stuurt. Wij zijn en zullen onder geen enkele omstandigheid verplicht zijn (1) om de vertrouwelijkheid van opmerkingen te handhaven; (2) om iemand te compenseren voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.7. We kunnen, maar zijn niet verplicht om, content en Accounts te verwijderen die inhoud bevatten die we naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk achten, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend of dat het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden schendt. U stemt ermee in dat uw opmerkingen op geen enkele wijze inbreuk mogen maken op de rechten van derden, waaronder auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of intellectuele eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen niets illegaals, misbruik of obsceen, noch enig computervirus of andere kwaadaardige software die op enigerlei wijze van invloed kunnen zijn op de werking van de Dienst of een gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand bent die u niet bent, of proberen ons of derden te misleiden over de oorsprong van de opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. We weigeren alles aansprakelijkheid voor opmerkingen geplaatst door u of een derde partij.

ARTIKEL 10-PERSOONLIJKE INFORMATIE

De overdracht van uw persoonlijke gegevens in onze winkel is onderworpen aan ons Privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

ARTIKEL 11-FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Er kan soms informatie op onze site of in de Dienst die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen met betrekking tot beschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, levertijden en beschikbaarheid van het product bevat. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken, of zelfs bestellingen te annuleren als er informatie op de Dienst of op een gerelateerde website is onjuist, en dit, op elk moment en zonder kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

Wij zijn niet verplicht om de informatie vermeld in de Dienst of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij wettelijk vereist. Er kan geen specifieke datum van update of update toegepast op de Dienst of op een gerelateerde website worden gedefinieerd om aan te geven dat alle informatie die wordt aangeboden in de Dienst of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12-VERBODEN GEBRUIK

Naast de andere verbodsbepalingen in de Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken :
(a) voor illegale doeleinden; (b) aan te zetten derden uit te voeren of deel te nemen aan illegale handelingen; (c) voor het schenden van plaatselijke verordening of een internationale, federale, provinciale of nationale regels, regel of wet; (d) om inbreuk op of schending van ons of van derden intellectuele eigendomsrechten; (e) voor het lastigvallen, misbruiken, beledigen, kwetsen, smaad, laster, kleineren, te intimideren of te discrimineren iedereen op basis van geslacht, seksuele geaardheid, ras, geloofsovertuiging, nationale afkomst, nationaliteit, nationaliteit of andere nationaliteit; (e) van religie, etnische afkomst, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of door te geven die zullen of kunnen worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Dienst of een gerelateerde website, alsmede andere websites of het Internet in gevaar te brengen; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) naar om spam, phish, een domein te kapen, informatie af te persen, te bladeren, te verkennen of te scannen op het web; (j) Voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de veiligheidsmaatregelen van de Dienst of een gerelateerde site, evenals andere websites of het Internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen voor het schenden van gebruiksverboden.

ARTIKEL 13-UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, garanderen of verklaren op geen enkele manier dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, veilig, tijdig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zullen zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de Dienst voor onbepaalde tijd kunnen intrekken of deze op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen annuleren. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van, of onvermogen om de dienst te gebruiken is op uw eigen risico. De Dienst en alle producten en diensten die via deze dienst aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "in de huidige staat" en "onder voorbehoud van beschikbaarheid" voor uw gebruik, en dit, zonder vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, eigendom en niet-inbreuk.  monderma cosmetics, onze directeuren, managers, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, bijzondere of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst, inkomsten, besparingen of gegevens, vervangingskosten of andere soortgelijke schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad( zelfs nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de Dienst of een dienst of product die via de Dienst beschikbaar wordt gesteld, of uw gebruik van de Dienst of producten of diensten die via de Dienst beschikbaar worden gesteld, of elke andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of een product, met inbegrip van maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) gepubliceerd, verzonden of toegankelijk gemaakt via de Dienst, zelfs als u bent gewaarschuwd voor de mogelijkheid dat ze kunnen optreden. Vanwege het feit dat sommige staten of rechtsgebieden niet toestaan om aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade uit te sluiten of te beperken, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.

ARTIKEL 14-SCHADEVERGOEDING

U stemt ermee in te vergoeden, te verdedigen en vast te houden cosmetica van monderma en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, vrijwaring van enige claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde wordt gedaan vanwege of als gevolg van uw schending van deze gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar zij verwijzen, of uw schending van een van deze gebruiksvoorwaarden of wetten of rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15-SCHEIDBAARHEID

In het geval dat enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de wet, en zal het niet-afdwingbare gedeelte worden geacht gescheiden te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden, zonder dat een dergelijk oordeel van invloed is op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 16-BEËINDIGING

De verplichtingen en verplichtingen aangegaan door de partijen vóór de einddatum blijven van kracht na de beëindiging van deze Overeenkomst voor alle doeleinden.

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht, tenzij en totdat zij door u of ons worden beëindigd. U kunt deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te melden dat u niet langer gebruik wilt maken van onze Diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site. Als we naar eigen goeddunken oordelen of vermoeden dat u geen enkele bepaling of bepaling van deze voorwaarden naleeft of niet hebt nageleefd wij kunnen deze overeenkomst ook op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. U blijft dan aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot de datum van beëindiging (inclusief), waardoor wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) kunnen ontzeggen.

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Elk verzuim van ons om enig recht of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.

Deze gebruiksvoorwaarden of andere beleidsregels of bedrijfsregels die we op deze site plaatsen of die betrekking hebben op de Dienst vormen de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en ons en regelen uw gebruik van de dienst. Ze vervangen alle eerdere en huidige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).Veilig dubbelzinnigheid met betrekking tot de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet in het voordeel van de opsteller worden geïnterpreteerd.


ARTIKEL 18-TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden, evenals elke afzonderlijke overeenkomst waarmee wij de diensten aan u leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten. vanaf 9 rue noël ballay, building actisante, chartres, 28000, Frankrijk.


ARTIKEL 19-WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website van tijd tot tijd te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Door na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden toegang te blijven krijgen tot of gebruik te blijven maken van onze website en de dienst, kunt u accepteer deze.


ARTIKEL 20-CONTACTGEGEVENS

Vragen met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd op fontaine.a.gravite@gmail.com .

Per post naar

Office Monderma :
34 Avenue Louis Pasteur
28630 GELLAINVILLE
FRANCE

Tel +33(0)0237913445, à partir 01/12/2022
Du lundi - mercredi - vendredi de 9h à 16h

Portable manager : +33(0)660218351

Tous les jours

Mail : contact.eaudefontaine@gmail.com