BERKEY® - Lightening op de verhoging van de pH: ervaart de pH van het water dat wordt behandeld met de Black Berkey® -waterfilters een toename?

Ontegenzeggelijk heeft de doorgang van water door de Black Berkey ™ -filters het effect om het meer alkalisch te maken dan het oorspronkelijk was. Inderdaad, de pH heeft de neiging om toe te nemen. En deze transformatie blijkt nogal nuttig te zijn ... waarom? Omdat bacteriën en pathogene virussen de neiging hebben zich te prolifereren in zure omgevingen en ze problemen ondervinden bij het overleven in alkalische omgevingen. Naarmate de pH klimt, neemt de alkaliteit dienovereenkomstig toe.

Het is echter belangrijk om te onthouden dat de uiteindelijke pH van gezuiverd water kan variëren, afhankelijk van andere elementen, zoals de initiële pH van water vóór de doorgang door het filter.