BERKEY® - Micro -Plastics: eliminatie gewaarborgd door Black Berkey® Waterfilters

Het is cruciaal om een ​​onderscheid te maken tussen oplosbare kunststoffen in water en het presenteren van gezondheidsrisico's, en kunststoffen aanwezig in de vorm van kleine vaste deeltjes.

In de eerste groep zijn er kunststoffen zoals bisfenol A (BPA) en het 1,1-dichloorethaan (11-DCA), die in water kunnen oplossen en een gevaar voor de gezondheid kunnen vormen. Het goede nieuws is dat Black Berkey ™ -filters deze twee soorten kunststoffen kunnen elimineren, waardoor optimale zuivering wordt gewaarborgd.

Dankzij hun effectieve filtratiecapaciteit op een strand variërend van 24 tot 26 nanometers, zijn deze filters bovendien ook in staat om de micro-platics te elimineren in de vorm van kleine vaste deeltjes. Deze deeltjes meten inderdaad ongeveer 2,5 micron (2500 nanometer), wat veel hoger is dan de filtratiecapaciteit van 24 nanometer van het Black Berkey ™ -filter. Nogmaals, deze filters blijken betrouwbare bondgenoten te zijn voor hoogwaardige gezuiverd water.