Black Berkey -filter -Peeticides en vluchtige organische verbindingen (VOC)

1.1,1,2-tetrachloorethaan
1.1,1-trichloorethaan (TCA)
1.1,2,2-tetrachloorethaan
1.1,2-trichloorethaan
1.1,2-trichlorotrifluoroethaan
1.1-Dadhloorethaan (1.1-DCA)
1,1-dickloroethyleen (1.1-DCE)
1,1-dichlooropropeen
1,2.3-trichloorbenzeen
1,2.3-trichlooropropaan
1,2.4-trichloorbenzeen
1,2,4-trimethylbenzeen
1,2-dibromo-3-chlooropropaan (DBCP)
1,2-dibromoethaan
1,2-Dichloor-1,1,2-trifluorethaan (CFC 123A)
1,2-dichloorbenzeen
1,2-dichloorbenzeen-D4
1,2-dichloorethaan
1,2-Dadhloropropaan
1.3.5-trimethylbenzeen
1.3-Dadhlorobenzeen
1.3-dadhloropropeen
1.4-Dadhlorobenzeen
2.2-Dadhloropropaan
2.4.5-T
2.4.5-TP (Silvex)
2.4-D
2.4 dB
2-butanone (MEK)
2-Chlorotoluene
2-hexanon
2-methyl-2-propanol
3.5-dichloorbenzoëzuur
3-hydroxycarbofu
4-broomofluorobenzeen
4-Chlorotoluene
4-isopropyltolueen
4-methyl-2-pentanon
4-nitrofenol4,4′-DDDD4,4′-DDE
4.4 ″ -DDT
5-hydroxydicamba
Aceton
Acenaphyleen
Acifluorfen
Alachlor
Aldicarb
Aldicarb sulfone
Aldicarb sulfoxide
Aldrin
alfa-chlorodaan
Ametrien
Antraceen
Aroclor (1016, 1221, 1232, 1242, 1248, 1254, 1260)
Atraton
Atrazine
Baygon
Bentazon
Benzeen
Bromacil
Bromoazinezuur
Bromobenzeen
Bromochlooromethaan
Bromodichloormethaan
Bromamethaan
Bromoform
Butachlor
Butylaat
Butylbenzylftalaat
Carbaryl
Carbofuran
Koolstoftetrachloride
Carboxin
Chloramben
Chlorda
Chloorazijnzuur
Chloorbenzeen
Chloorbenzilaat
Chloorethaan
Chloroform
Chloormethaan
Chloorpropham
Chloorprophaan
CIS-1,2-Dadhloorethyleen
CIS-1,3-Dadhloropropeen
Cis-nonachlor
Cycloaat
Dacthalzuur
Dalapon
Diazinona
Dibromoazinezuur
Dibromochloropropaan (DBCP)
Dibromomethaan
Dicamba
Dichloorazijnzuur
Dichlorodifluoromethaan (CFC 12)
Dichloormethaan
Dichlorvos
DiclorProp
Dieldrindiethylftalaat
Dinoseb
Difenamide
Disulfoton
Sulfon disulfoton
Disulfoton sulfoxidea
Engrin
EPTC
Ethoprop
Ethylbenzeen
Ethyleen Dibromid (EDB)
Fenamiphos
Fenarimol
Fluorobenzeen
Bloem
gamma-chlorodaan
Glyfosaat
Halo -zuurzuur (HAA5)
Heptachlor
Heptachloor epoxide
Hexachloorbenzeen
Hexachloorobutadieen (CCC)
Hexachloorocyclopentadne
Hexazinoneisophore
Isopropylbenzeen (cumeen)
Lindane (Gamma-BHC)
Merphos
Methiocarb
Methode
Methoxychlor
Methylcyclohexaan-methaan
Methylparaoxon
Methyl tert-butylether (mtbe)
Metolachlor
Metribuzin
Mevinphos
MGK 264
Wrat
Monochloorobenzeen
M -xylenes
Naftaleen
Napropamide
N-butylbenzeen
Norflurazon
N-propylbenzeen
Oxamyl
O -xyleen
Kiezel
Pentachloorfenol
Picloram
Bevordering
Belofte
Pronamidea
Propazine
P -xylenes
Sec-butylbenzeen
Simazine
Simetrien
Stoere
Styreen
Tebuthiuron
Terbacil
Terbufos
Terbutryn
Tert-butylbenze
Tetrachloorethyleen (PCE)
Tetrahydrofu (THF)
Thiobencarb
Tolueen
Toxafeen
trans-1,2-dicklorethyleen
Trans-1,3-dichlooropropeen
trans-ruis
Triacemefon
Tribromoazinezuur
Trichloorazijnzuur
Trichloorethene (TCE)
Trichloorethyleen
Trichlorofluoromethaan (CFC 11)
Tricyclazol
Trifuraline
Versluierd
Chloride vinyl
en nog veel meer